שעות הפעילות:
* לעדכונים נקודתיים ניתן לבדוק כאן 

7:30-12:00      16:00-20:00

8:30-18:00       

7:30-12:00      16:00-20:00

7:30-11:00      14:30-19:00

8:00-11:30      16:00-19:00

9:00-11:00   

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

חדשות ועדכונים: